Snoezelen

Jedná se o vědecký koncept, který pracuje se všemi smysly člověka. Ve speciálně upravené terapeutické místnosti, se daří díky stimulaci smyslů rozvíjet psychické, ale zejména fyzické dovednosti s hmatatelnými výsledky. Díky Vaší pomoci už realizujeme pokoj přímo pro Danečka... 

Snoezelen-MSE koncept je "považován jednak za původní volnočasovou aktivitu, také je propracována jako podpůrná edukační metoda s primárním důrazem na vzdělávání formou zkušeností a v neposlední řadě je již pojímána jako právoplatná terapeutická metoda, která má svůj řád, systém i pravidla."

Snoezelen-MSE je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Jedná se o stimulaci a relaxaci. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví - u psychických nemocí jako je stres, u fyzických onemocnění typu DMO, v rámci paliativní péče, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace - ADHD a dalších. Snoezelen-MSE vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.

Podmínkou úspěšné terapie Snoezelen-MSE je vybudování vhodného prostředí, osobní nasazení, adekvátní znalosti o konceptu, individuální, empatický přístup, znalost anamnézy a diagnózy, průběžné a trvalé vzdělávání průvodce nebo terapeuta a týmová práce. Snoezelen-MSE koncept je určen pro všechny věkové skupiny.

Více o Snoezelen na webové stránce ISNA MSE.

Jakou léčbu a pomůcky Dan potřebuje?