JAK MŮŽETE POMOCI

Budeme rádi za jakoukoli podporu - finanční příspěvek, pomoc se zajištěním péče, pomůcek, sdílení příběhu... 

Transparentní účet

Podpořit Danečka a jeho rodinu můžete zasláním libovolné částky na účet Konto Bariéry:
číslo účtu 777 777 222/0800 variabilní symbol 210157. Na požádání Vám Konto Bariéry vystaví Potvrzení o daru na adrese https://www.kontobariery.cz/O-nas/Danova-uznatelnost-daruPřípadně kontaktujte paní Ivanu Růžičkovou z nadace Konto Bariéry na čísle 224225092 nebo na mailu ivana.ruzickova@bariery.cz.

Kontaktní údaje


Telefon: +420 725 804 454
Email: Lucie.Podlesakova@seznam.cz

Naši podporovatelé

Husky / Radosti z Nepálu / Chráněná dílna Zbůch / Kreslíkárna / Zamysli.se / Kadeřnictví Miracles /

Salon Magnolie / Cafe Lucca Zach / Pivovar Radouš / a další hodní lidé

Chcete nás podpořit?