O mé nemoci

Jaké komplikace provází Danečkův zdravotní stav?

Dětská mozková obrna

Označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. 

Nitrooční nádor Retinoblastom

Retinoblastom (Rb) je nejčastějším nitroočním nádorem dětského věku s indicencí 1 na 14 700-22 600 narozených dětí (1); v České republice se každoročně diagnostikuje v průměru 6 až 7 dětí s tímto onemocněním.
Rb se vyskytuje ve 2 klinických formách.

Název terapií, které absolvoval

- 2x rok 6 týdnů lázně
- 1x / měsíc návštěva rehabilitačního odd. FN Plzeň.
- 2xrok Snoezelen center - intenzivní rehabilitace
- 6x / rok Therasuit terapie
- pravidelná fyzio a ergo (psychomotorické dovednosti)
- rehabilitace 5x/týden
- hipoterapie (koníci)
- masáže 1x/týden
- canisterapie
- delfinoterapie
- logopedie a mnoho dalších...

Celková anestezie:

Je vyřazením veškerého čití bolestivého i senzitivního s vyřazením vědomí. Jde de facto o řízenou otravu organismu s následným bezvědomím. Přesto, že dnešní anestetika jsou již bezpečnější než ta, která byla používána dříve, může mít trvalé následky (především u dětí a starých lidí) jako je třeba porucha chování... 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anestezie#Celková_anestezie

Onkologie:

Je obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění

Individuální očkovací plán:

Je řada lékařských zákroků (vakcinací), při kterém se zdravý organismus záměrně setká s méně nebezpečným mikrobem nebo jeho fragmentem. Vždy se přihlíží k jedinci individuálně a podle toho dochází k samotnému očkování. Imunitní systém se naučí rozpoznávat příslušné antigeny a očkovaný by tak měl být chráněn před nákazou nebo alespoň před vážným průběhem onemocnění v případě, že se setká s původcem onemocnění. Očkování nevede vždy ke vzniku imunity, ne každý očkovaný je tedy chráněn před infekcí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Očkován%C3%AD

Antropometrie:

Je systém měření a pozorování lidského těla a jeho částí. Podkladem pro měření je soustava antropometrických bodů na hlavě, trupu a končetinách.

Otorhinolaryngologie (ORL):

Je chirurgický lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních. Vedle toho se také zabývá onemocněními hlavy a krku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otorhinolaryngologie

Neurologie:

Je lékařský obor zabývající se studiem onemocnění a poruch nervové soustavypředevším na organickém podkladě. Zabývá se diagnostikou a léčbou všech problému centrální, periferní a autonomní nervové soustavy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neurologie

Fyzioterapie:

Je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka.

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzioterapie

Snoezelen:

 Snoezelen-MSE koncept je "považován jednak za původní volnočasovou aktivitu, také je propracována jako podpůrná edukační metoda s primárním důrazem na vzdělávání formou zkušeností a v neposlední řadě je již pojímána jako právoplatná terapeutická metoda, která má svůj řád, systém i pravidla."

Snoezelen-MSE je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Jedná se o stimulaci a relaxaci. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví - u psychických nemocí jako je stres, u fyzických onemocnění typu DMO, v rámci paliativní péče, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace - ADHD a dalších. Snoezelen-MSE vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.

Podmínkou úspěšné terapie Snoezelen-MSE je vybudování vhodného prostředí, osobní nasazení, adekvátní znalosti o konceptu, individuální, empatický přístup, znalost anamnézy a diagnózy, průběžné a trvalé vzdělávání průvodce nebo terapeuta a týmová práce. Snoezelen-MSE koncept je určen pro všechny věkové skupiny.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Snoezelen

Hipoterapie:

Je obor hiporehabilitace, fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hipoterapie

Canisterapie:

Je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes). Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Canisterapie

Ergoterapie:

Je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ergoterapie

Enukleace oka:

Trvalé odstranění celé oční koule. Jde o nevratný proces. Následně je při operaci sešita spojivka (popřípadě vložen orbitální implantát). Výsledkem je oční důlek krytý sešitou spojivkou. 

https://www.zivotbezoka.cz/dalsi-vseobecne-informace/slovnik-pojmu/

Zinzino BalanceOil:

Je směsí vysoce kvalitního rybího oleje, extra panenského olivového oleje a vitamínu D3. Je velmi bohatý na Omega 3 (EPA i DHA), Omega 9 mastné kyseliny a polyfenoly, které jsou nezbytné pro správnou funkci mozku, srdce a imunitního systému.

Poskytnuto zdarma na rok díky Glocin Foundation.

Zinobiotic:

Směs pěti přírodních vláknin, které metabolizují v tračníku, podporují růst přátelských bakterií a zdravou funkci střev, snižují pocit nadýmání a vyrovnávají hladinu cholesterolu. ZinoBiotic pomáhá snižovat tvorbu cukru v krvi po jídle a udržuje zdravou hladinu cholesterolu.

Poskytnuto zdarma na rok díky Glocin Foundation

Viva+ :

Je zcela přírodní výživový doplněk, který byl vyvinut pro úlevu od stresu, zlepšení nálady a posílení pocitu životní pohody. Podporuje zdravou funkci nervového systému a mozku, přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.

Poskytnuto zdarma na rok díky Glocin Foundation

Chcete nás finančně podpořit?