Daneček je bojovník s těžkým údělem

Pomozme mu společně...

Proč chceme podporovat Danečka?

Daneček se narodil předčasně, spolu se svojí sestřičkou 19. 5. 2017. Od pěti měsíců trpěl rakovinou sítnice v pravém očičku, o které následně přišel. Na druhém očičku má několik závažných očních vad, které se díky terapiím daří hodně zlepšovat. Bohužel mu byla navíc v roce 2020 diagnostikována dětská mozková obrna (DMO). Ta, společně s rakovinou, zastavila jeho psychomotorický vývoj. Daneček je nyní na úrovni malého miminka. Vyžaduje 24hodinovou péči včetně polohování, neustálé rehabilitace a mnoho důležitých zdravotních terapií.

Jako velmi účinná pomoc se ukázaly dvě terapie - Snoezelen a TheraSuit, které Danečkovi pomáhají postavit se na vlastní nohy. Snoezelen terapie se podařilo dostat až k němu domů v podobě vlastního Snoezelen pokoje a osobní terapeutky v podobě maminky, která si na terapie udělala odborné kurzy. Také společně absolvují 2x ročně státem hrazený léčebný pobyt v dětské léčebně Vesna v Janských Lázních.

Terapie TheraSuit Daneček absolvuje pravidelně v Centru Hájek ve Šťáhlavicích u Plzně. Zde je od roku 2020 vedena cílená léčba s velmi individuálním a osobním přístupem.  Především tyto cílené a systematické rehabilitace, které jsou pro Danečka velmi fyzicky náročné, ho mohou přiblížit normálnímu životu - postavit ho na vlastní nohy.

Všechny tyto terapie, potřeby, léky,.... jsou finančně nákladné a ze strany státu - bohužel - většinou nepodporované. Bez Vaší pomoci bychom si to nemohli dovolit. Maminka je samoživitelka, která kvůli 24h péči o syna a nemůže chodit do práce. Snaží se věnovat čas i Danečkově zdravé sestřičce Adélce, vzhledem k náročnosti péče o bráchu, je to ale velmi složité. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají - naše cesta je dlouhá a strastiplná, nicméně její cíl je jasný. Jakákoli Vaše pomoc a podpora je nedocenitelná a bez Vás bychom v té cestě nemohli pokračovat. Chcete nás podpořit? Transparentní účet FIO Banka - 2701688871 / 2010

 

Jak můžeme Danečkovi pomoci?

Náš vysněný cíl je, aby Daneček a jeho rodina mohli vést co nejlepší život. Každá aktivita, která Danečkovi prokazatelně pomáhá zlepšovat jeho stav, je nesmírně důležitá. My si to plně uvědomujeme, a také proto vznikl tento web.

Pokud Vás zajímají možnosti pomoci Danečkovi, více se dozvíte na stránce Léčba a pomůcky

Chcete Danečka podpořit?